Fakta om BRF Hallaren

BYGGNADSBESKRIVNING

Fastighetsbeteckning: Hallaren 1

Adress: Järnlundsvägen 1-5 och Skälderviksplan 2-10, 120 60 Årsta

Tomarea: 3 823 m²

Bostadsarea: 2 859 m²

Lokalarea: 693 m²

Byggnadsår: 1951

Byggnaderna: Fyra (4) st flerbostadshus i tre våningar med källare

Gemensamma utrymmen: 2 st skyddsrum, tvättstuga, bastu, övernattningsrum


Grund: Platta på mark, betong

Yttervägg: Puts

Yttertak: Taktegel

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Ventilation: Självdrag

Lägenhetsförråd: 2 st per lägenhet, belägna i källarplan


Om föreningen

BRF Hallaren, som utgörs av låghusen i fastighetsbeteckningen Hallaren 1 (med adresserna Järnlundsvägen 1,3,5 samt Skälderviksplan 2,4,6,8 och 10), bildades år 2001.


På grund av ett felaktigt beslut hos en enskild tjänsteman hos inskrivningsmyndigheten erhöll BRF Hallaren inte hembudsrätt. Wihlborgs Fastigheter AB sålde därför fastigheten Hallaren 1 till AB Familjebostäder. Hallaren erhöll hembudsrätt år 2002, med dåvarande politisk majoritet i Stadshuset och gällande stopplag nekades BRF Hallaren att förvärva fastigheten.


Med anledning av att stopplagen försvann 2007-01-01 åberopade styrelsen för BRF Hallaren förtur. Det låg ett stort intresse och engagemang bland de boende att beredas möjlighet att förvärva sina bostäder. Föreningen består av 44 lägenheter och medlemsunderlaget utgjordes av den kvalificerade majoritet som krävs för ombildning till bostadsrätt.


Den 5 februari 2008 gjordes en teknisk besiktning inför ombildandet till bostadsrätter.

För att BRF Hallaren skulle få professionell hjälp med ombildningen till bostadsrätter så anlitades Riksbyggen.

Priser för hela fastigheten sattes till 60 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 892 kronor per kvadratmeter.


Onsdagen den 23 april 2008 hölls ett välbesökt informationsmöte i Riksbyggens lokaler, där både Riksbyggen informerade och även några banker var på besök. Måndagen den 19 maj 2008 kl 19,00 hölls förvärvstämman för BRF Hallaren, där över 2/3 av fastighetens hyresgäster röstade för förvärv.


BRF Hallaren undertecknade köpebrev och likvidavräkning tisdagen den 16 september 2008, som blev Hallarens tillträdesdag.

OM ÅRSTA

Årsta har en lång historia med omnämnande av Årsta gård redan på medletiden.


Det Årsta vi ser idag började ta sin form med de första spadtagen 1942. Marken hade Stockholms Stad köpt redan 1905. 1943 kunde de första familjerna flytta in i de nybyggda husen, som alla var utrustade med badrum, vilket var ovanligt på den tiden.


Västra Årsta byggdes efter andra världskriget och stod klart 1951. Det är i denna del av Årsta som BRF Hallaren ligger.


På Wikipedia går det att läsa ännu mer om Årstas historia.

För att få en tillbakablick på hur Årsta Västra har sett ut genom tiderna rekommenderar vi denna sida med blandade fotografier.