Kontakt:

styrelsen@hallaren.se

Hallaren

Brf Hallaren som  utgörs av låghusen i fastighetsbeteckningen Hallaren 1 (med adresserna Järnlundsvägen 1,3,5 samt Skälderviksplan 2,4,6,8 och 10) bildades år 2001. På grund av ett felaktigt beslut hos en enskild tjänsteman hos inskrivningsmyndigheten erhöll Brf Hallaren inte hembudsrätt. Wihlborgs Fastigheter AB sålde därför fastigheten Hallaren 1 till AB Familjebostäder. Hallaren erhöll hembudsrätt år 2002, med dåvarande politisk majoritet i Stadshuset och gällande stopplag nekades Brf Hallaren att förvärva fastigheten.

Med anledning av att stopplagen försvann 20070101 åberopar styrelsen för Brf Hallaren förtur. Det ligger ett stort intresse och engagemang bland de boende att beredas möjlighet att förvärva sina bostäder. Föreningen består av 44 lägenheter och medlemsunderlaget utgörs av den kvalificerade majoritet som krävs för ombildning till bostadsrätt.

 Den 5 februari 2008 gjordes en teknisk besiktning inför ombildandet till bostadsrätter, besiktningen gjordes av WSP och finns att tillgå på hemsidan.

 För att Brf Hallaren skulle få professionellt hjälp med ombildningen till bostadsrätter så anlitades Riksbyggen. Priser för hela fastigheten sattes till 60 miljoner kronor vilket motsvarar 16 892 kronor per kvadratmeter. Onsdagen den 23 April 2008 hölls ett välbesökt informationsmöte i Riksbyggens lokaler, där både Riksbyggen informerade och även några banker var på besök. Måndagen den 19 Maj 2008 kl 19,00 hölls förvärv stämman för Brf Hallaren, där över 2/3 delar av fastighetens hyresgästen röstade för förvärv.

Brf Hallaren undertecknar köpebrev och likvidavräkning tisdagen den 16 september 2008, som blir Hallarens tillträdes dag.

Fakta om Brf Hallaren

Fastighetsbeteckning: Hallaren 1

Adress: Järnlundsvägen 1-5 och Skälderviksplan 2-10, 120 60 Årsta.

Tomarea: 3 823 m²

Bostadsarea: 2 859 m²

Lokalarea: 693 m²

Byggnads år: 1951

Byggnadens/ernas

antal och utformning: Fyra (4) st flerbostadshus i tre våningar med källare.

Gemensamma utrymmen: 2 st skyddsrum, Tvättstuga

Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grund: Platta på mark

Betong

Yttervägg: Puts

Yttertak: Taktegel

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Ventilation: Till- och frånluft

Lägenhetsförråd: 2 st per lägenhet belägna i källarplan

Kortfattad lägenhetsbeskrivning

Hall/enrté

Golv: Linoleum

Vardagsrum

Golv: Parkett

Sovrum

Golv: Linoleum

Klädkammare (finns endast i lgh 4RK)

Golv: Korkmatta

Kök

Golv: Linoleum

Utrustning: Skåpinredning, spis och kyl/krys ev Köksfläkt

Badrum

Golv: Plastmatta

Utrustning i badrum: Handfat, WC, Dusch utrustning samt i vissa fall badkar.