Kontakt:

styrelsen@hallaren.se

Nyckelhantering  

Föreningen har huvudnyckelsystem med säkerhetskod. Det betyder att bara nyckelansvariga i föreningen får beställa dessa nycklar. Har man ett lägenhetslås som inte ingår i föreningens huvudnyckelsystem är det ens eget ansvar att ordna nya. För att beställa nycklar, skriv ett mail till styrelsen där du talar om hur många port/lägenhetsnycklar du behöver. Om du vill ha lägenhetsnycklar, skriv gärna vad du har för kod på din lägenhetsnyckel. Du hittar koden på baksidan nyckeln raden "CMD ____" och vilken AL nummer. 


CMD____Nycklar
AL_____

 Portnyckeln/lägenhetsnycklarna betalas på plats hos bysmeden av medlemmen.

Framtagningen av nycklar brukar ta cirka en vecka, och du får själv hämta ut nyckeln hos nyckeltillverkaren Bysmeden som har en butik i Hägersten på Elektravägen 22.


I övrigt kan ingen gå in i Din lägenhet utan Ditt tillstånd. Föreningens säkerhetsdörrar är utrustade med låscylinder där du kan lägga nyckel ifall föreningen annonserar att underhåll skall göras inne i lägenheten och du själv inte kan vara hemma.

Om föreningen inte kan komma in i lägenheten vid t.ex. vattenskada eller brand är det lägenhetsinnehavarens eget ansvar. Av säkerhetsskäl får Du inte låsa extralåset när Du är inne i lägenheten.