Om Ni har några frågor eller funderingar kontakta oss gärna via: 

styrelsen@hallaren.se