Kontakt:

styrelsen@hallaren.se

Information om Brfs Försäkring

BrF Hallaren har tecknat en gemensam brf försäkring av länsförsäkringar som gäller för medlemmarna.

Medlemmarna måste själv teckna en hemförsäkring, den gemensamma brf försäkring är för fast inredning i bostadsrätt som balkong, fönster mm.

Vad ersätter bostadsrättsförsäkringen?

Bostadsrättsförsäkringen ersätter bland annat

  • vid vattenskador
  • vid skador genom plötslig och oförutsedd händelse
  • vid stöld och skadegörelse, brand och explosion

Den omfattar fast inredning, inklusive inglasad balkong eller altan, tomtmark med växtlighet och staket samt uthus och garage på tomtmark som ingår i bostadsrätten och som du ansvarar för enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar.

Läs mer: http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/information/01521-for-efterkop-bostadsratt.pdf

Vid frågor kontakta styrelsen.