Kontakt:

styrelsen@hallaren.se

Brandskyddspolicy

Brf Hallarens styrelse ska genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete för att förhindra att brand uppkommer i föreningens fastigheter. Regelbunden och protokollförd brandsyn ska vara det verktyg styrelsen använder sig av för att upprätthålla och förbättra brandskyddet.

All dokumentation om brandskydd ska finnas samlat i en pärm, inlåst i föreningens kassaskåp. Brandskyddet ska redovisas i föreningens årsredovisning. Protokollförd brandsyn ska genomföras 1 gång per år i föreningens fastigheter och i protokollet måste följande synas och uppdateras:

Bo brandsäkert

Här är några råd och regler som vi önskar att boende i Brf Hallaren följer:

Om det börjar brinna

Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt. Stanna kvar i lägenheten, stäng dörrar och fönster. Ring 112 och invänta hjälp

Information från Storstockholms brandförsvar

Om det börjar brinna
Brand och rök i trapphus