Kontakt:

styrelsen@hallaren.se

Om Årstas historia

Årsta har en lång historia med Årsta gård, det Årsta vi ser idag började ta sin form 1942 med första spadtagen, redan 1905 köpte Stockholms Stad marken. 1943 kunde de första familjerna flytta in i de nybyggda husen som alla var utrustade med badrum, vilket var ovanligt på den tiden.

Västra Årsta byggdes efter andra världskriget och var klart 1951, det är i denna del av Årsta som BrF Hallaren ligger i.

På Wikipedia går det att läsa ännu mer om Årstas historia.

För att få en tillbakablick på hur Årsta Västra har sett ut genom tiderna rekommenderar vi denna sida med blanade fotografier.